ʳ :
  • ʳ ;
  • ʳ , ³;
  • - ;
  • ;
  • ʳ (, , , , , , ), .